Правила використання матеріалів ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”, опублікованих на порталі ligazakon.net

  1. Загальні положення

1.1. Всі виключні майнові і немайнові авторські права на твори належать ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”, якщо в самому тексті твору не вказано інше.

1.2. Всі авторські немайнові права належать авторам публікацій і охороняються відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права здійснюється відповідно до цивільного, адміністративного, кримінального законодавства України.

1.4. Під творами маються на увазі всі матеріали (інформаційні повідомлення, статті, коментарі, інтерв’ю, консультації, фотографічні зображення, відеоматеріали і т.д.), які створені ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”.

  1. Безкоштовне використання та обмеження

2.1. Під використанням матеріалів мається на увазі будь-яке відтворення, републікування, поширення, переробка, переклад твору, включення як складових частин у інші твори й інші способи, передбачені Законом України” Про авторське право і суміжні права “.

2.2. Використання таких типів матеріалів, як інформаційні повідомлення (новини), опублікованих на ресурсах порталу ligazakon.net, дозволяється за умови обов’язкового  посилання на “ЛІГА:ЗАКОН” як джерело інформації, а для Інтернет-ресурсів – ще й прямого гіперпосилання, не закритого від індексації пошуковими системами.

2.3. З таких типів матеріалів порталу ligazakon.net , як інтерв’ю, Інтернет-конференція, авторська стаття, дозволяється використовувати не більше 500 знаків для створення  одного інформаційного матеріалу за умови обов’язкового посилання на “ЛІГА:ЗАКОН” як джерело інформації, а для Інтернет-ресурсів – ще й прямого гіперпосилання, не закритого від індексації пошуковими системами. Використання зазначених типів матеріалів в розмірі оригіналу (у повному обсязі) забороняється.

2.4. Посилання, гіперпосилання на ЛІГА:ЗАКОН повинно міститися виключно в першому чи в другому абзаці тексту. Посилання іншими ЗМІ на ЛІГА:ЗАКОН під текстом запозичених у ЛІГА:ЗАКОН матеріалів розглядається як порушення даних Правил та норм чинного законодавства України і означає, що твір використовується без дозволу ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”.

2.5. Використання таких типів матеріалів, як статті (авторські статті) та інтерв’ю регламентується наступним чином: дозволено використовувати не більше 500 знаків для передачі новинного повідомлення, в інших випадках необхідна письмова згода ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”. Використання фото- і відеоматеріалів забороняється.

2.6. Матеріали публічних заходів (інтернет-конференції, прес-конференції, “круглі столи”, онлайн-трансляції) ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”, які транслюються на порталі ligazakon.net , призначені для приватного (некомерційного) використання та перегляду. У разі будь-якого використання таких матеріалів у ЗМІ посилання на першоджерело (ЛІГА:ЗАКОН, а для Інтернет-ресурсів – ще й прямого гіперпосилання, не закритого від індексації пошуковими системами) в першому або другому абзаці тексту є обов’язковим.

2.7. Використання матеріалів ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”, розміщених на порталі ligazakon.net, шляхом відображення їх в агрегаторах новин (спеціальних програмах для читання блоків інформації, що подаються у формі так званої “Стрічки новин”) дозволяється тільки за умови належного їх оформлення, а саме:  матеріал повинен містити заголовок, лід (коротку анотацію) матеріалу, логотип і назву джерела – ЛІГА:ЗАКОН. Гіперпосилання з такого матеріалу повинне бути прямим – на повний текст матеріалу на порталі ligazakon.net.

2.8. Використання матеріалів, розміщених на порталі ligazakon.net в розділі ЗАКОНОДАВСТВО, для комерційних цілей забороняється.

  1. Відповідальність

3.1. Забороняється будь-яке комерційне використання матеріалів, відтворення текстів або їх фрагментів з метою комерційної реалізації права доступу до зазначених матеріалів, в тому числі використання текстів чи їх фрагментів в інтерактивних базах даних без письмового дозволу ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”.

3.2. Порушення будь-якого пункту даних Правил є порушенням виключних майнових і немайнових авторських прав ТОВ “ЛІГА ЗАКОН” та відповідно до норм законодавства може спричинити відповідальність, передбачену цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством.

3.3. ТОВ “ЛІГА ЗАКОН” залишає за собою право заносити порушників авторських прав до спеціального списку, а також доводити його до відома громадськості.

3.4. Відповідно до норм чинного законодавства України ТОВ “ЛІГА ЗАКОН” у разі порушення своїх прав третіми особами змушене буде захищати свої права шляхом подачі скарг до правоохоронних органів та позовних заяв до судових органів.