Особливості проведення кампанії «Декларування доходів – 2018»

  • 19/03/2018

Відбулась ексклюзивна онлайн-конференція щодо особливостей кампанії декларування доходів громадян за 2017 рік. В конференції взяли участь начальник Головного управління ДФС у м. Києві Людмила Демченко та начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у м. Києві Ігор Козлов. Онлайн-трансляцію через свою сторінку на Facebook організувала компанія ЛІГА:ЗАКОН.

            Людмила Демченко:

− Cьогодні в Києві подано 4538 декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу− 2,7 мільярдів гривень.

В Києві– 273 мільйонерів, а 2439  українців подали декларації на податкову знижку. За останніми до сплати належить 38,4 мільйонів гривень ПДФО та 2,9 млн грн військового збору. Результати минулорічної кампанії: кияни подали 24,5 тисячі декларацій про майновий стан і доходи

із загальною сумою задекларованого доходу 17 мільярдів 689 мільйонів гривень. За поданими деклараціями сплачено до бюджету понад 751 мільйонів гривень ПДФО та більш як 80 мільйонів гривень військового збору.

Ігор Козлов:

− Обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи виникає у громадян, якщо вони у 2017 році отримували:

  •  доходи, із яких під час їх нарахування чи виплати протягом 2017 року не утримувався податок на доходи фізичних осіб;
  •  доходи від фізичних осіб, які не мають статусу податкових агентів (наприклад, дохід від надання нерухомості в оренду фізичній особі, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності);
  • іноземні доходи;
  • інші доходи, декларування яких передбачено чинним законодавством.

Якщо такі доходи були, то громадяни зобов’язані включити  їх до загального річного оподатковуваного доходу та подати до 1 травня 2018 року річну податкову Декларацію про майновий стан і доходи за 2017 рік. Також потрібно сплатити до бюджету податок із таких доходів за ставкою 18 % до 1 серпня 2018 року та військовий збір за ставкою 1,5 %. Платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2017 року, можуть подати податкову декларацію протягом усього 2018 року.

Відбулися певні зміни щодо декларування доходів громадян за наслідками 2017  року.

Змінилася форма декларації про майновий стан і доходи. Сюди додано рядок 10.9.1, в якому відображається дохід та податкові зобов’язання, які розстрочуються платником податків за прощеним (анульованим) боргом за кредитом, що отриманий таким платником на придбання житла (іпотечний кредит).

До Податкового кодексу внесено зміни, згідно з якими  скасовано обмеження стосовно розміру суми, сплаченої за навчання.  Таку суму платник податку може включити до податкової знижки за наслідками звітного року.  Впроваджено обмеження щодо навчального періоду, за який здійснено таку сплату. За результатами 2017 року платник податку може скористатися правом на отримання податкової знижки, пов’язаної з навчанням члена сім’ї першого ступеня споріднення, незалежно від того, чи одержує такий член сім’ї заробітну плату.

При отриманні спадщини або подарунка від члена сім’ї другого ступеня споріднення ( а це  його рідні брати і сестри, його баба й дід з боку матері та з боку батька) дохід оподатковується за нульовою ставкою податку.

Представники  Головного управління ДФС у м. Києві відповіли на наступні запитання  інтернет-користувачів:

– Які суми та в якому рядку декларації я повинна показати у випадку внесення мною як засновником поворотної фінансової допомоги протягом року. Частину коштів мені було повернуто.

– Ваше питання не містить достатньої інформації для надання більш детальної відповіді по суті. Для отримання більш детальної відповіді Ви можете звернутися з усіма наявними документами до ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вул. Лєскова, 2.

Водночас порядок оподаткування інвестиційного прибутку регулюється пунктом 170.2 статті 170 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 № 2755-VІ, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Підпунктом 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ передбачено, що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Згідно з пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 – 170.2.6 ПКУ (крім операцій з деривативами).

До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:

  • обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;
  • зворотного викупу або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку;
  • повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції із внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи – резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Термін “інвестиційний актив” означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом (пп. 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року (пп. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).

У рядку 10.4 декларації вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, розмір яких визначається згідно з пунктом 170.2 статті 170 розділу IV ПКУ. У разі отримання таких прибутків разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф1 до декларації.

– Якщо я маю електронний ключ для підписання документів як співробітник підприємства, чи можу я таким ключем підписувати особисті декларації і заходити до особистого кабінету на сайті ДФС? Чи мені потрібно окремо отримувати ключі електронного підпису?

– Якщо у вас є лише ключ цифрового підпису як для співробітника підприємства, то, на жаль, ви не можете ним скористатись у електронному кабінеті та подати декларацію про доходи. Радимо звернутись до органів ДФС для отримання безкоштовних електронних ключів як для фізособи!

Куди потрібно сплачувати ПДФО в разі нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна між фізичними особами?

 – Фізична особа, що укладає угоду купівлі-продажу (міни) нерухомості з іншою фізичною особою, сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету за місцем нотаріального посвідчення такої угоди (за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори) до нотаріального посвідчення такої угоди через банківські установи.

– Чи потрібно подавати декларацію про доходи під час отримання спадщини? Я − приватний підприємець на 1-й групі. Звіт подано.

– Це залежить від того, від кого ви отримали спадщину.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав здійснюється за правилами, установленими ст. 174 ПКУ.

Підпунктом 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 розд. IV ПКУ передбачено, що об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого і другого ступенів споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розд. IV ПКУ вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розд. IV ПКУ вважаються її рідні брати та сестри, баба і дід з боку матері та з боку батька, онуки.

Підпунктом 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ передбачено, що вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не зазначені в пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ, оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст.167 ПКУ (5 відсотків).

Отже, відповідно до п. 179.2 ст. 179 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи у вигляді об’єктів спадщини, які згідно з цим розділом оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ.

– Де можна ознайомитися з формою декларації до подання її до податкової?

– Форму податкової декларації про майновий стан і доходи, у якій необхідно відображати отримані доходи за 2017 рік, та Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, у редакції Наказу № 556.

На сайті Державної фіскальної служби України та суб-сайті ГУ ДФС у м. Києві податкову декларацію про майновий стан і доходи розміщено в рубриках “Деклараційна кампанія – 2018” та “Електронні форми документів”.

Також бланки можна отримати безкоштовно в Центрах обслуговування платників районних ДПІ ГУ ДФС у м. Києві.

Також можна подати декларацію через ІТ-рішення компанії ЛІГА:ЗАКОН –Liga:REPORT, не виходячи з дому.

– Хто є відповідальним за сплату ПДФО під час отримання спадщини?

– Відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету є спадкоємці, які отримали спадщину.

– Чи має значення, з якою компанією фізична особа уклала довгостроковий договір страхування життя? Наприклад, Alico – це недержавна страхова компанія.

– Ні. Згідно з пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом.

Я, фізична особа – резидент України, отримуватиму щоквартальний дохід від нерезидента на рахунок, відкритий також в іноземному банку. З якою періодичністю я повинен подавати декларацію і сплачувати податок? Дохід від інвестиційної діяльності.

– Відповідно до п. 49.1 ст. 49 ПКУ для платників податку на доходи фізичних осіб податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Зокрема, згідно з пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, – до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ, тобто за 2017 рік декларації про майновий стан і доходи подаватимуться з 01.01.2018 по 02.05.2018.

Водночас у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ (пп. 170.11.1 п. 170.11. ст. 170 ПКУ).

Разом з тим п. 167.1 ст. 167 ПКУ встановлено, що ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у п. п. 167.2 – 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно, у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Чи підлягає оподаткуванню та чи включається до загального річного оподатковуваного доходу у 2017 році дохід від продажу інвестиційного активу в сумі 1750 грн?

– Згідно з пп. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 ПКУ не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (у 2017 році – 2240,00 грн).

– Чи необхідно в разі надання в оренду квартири реєструватись як фізична особа – підприємець? Як оподатковуються доходи від здавання фізичною особою майна в оренду?

– Згідно зі ст. ст. 319 і 320 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності.

Отже, надання майна в оренду може здійснюватись без реєстрації орендодавця фізичною особою – підприємцем.

Доходи, отримані платником податку внаслідок надання майна в оренду, оподатковуються за ставкою згідно з п. 167.1 ст. 167 розділу IV ПКУ.

При цьому відповідно до пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені Кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.

Відповідно до ст. 167.1 ПКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування з доходів, у тому числі від надання майна в оренду.

Крім того, згідно зі ст. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Платниками збору є, зокрема, фізичні особи – резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду. Ставка військового збору становить 1,5 відсотка об’єкта оподаткування.

Із якої суми потрібно сплачувати військовий збір – із доходу за операціями з інвестиційними активами чи із суми прибутку?

– Об’єктом оподаткування військовим збором є загальний оподатковуваний дохід, до якого, зокрема, включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, що розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу. Отже, оподаткуванню військовим збором підлягає сума інвестиційного прибутку, а не сума доходу, отримана від продажу таких активів.

Чи потрібно подавати декларацію, якщо у мене в банку є депозит і я отримую з нього відсотки?

– Ні, не потрібно. Зокрема, обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV ПКУ.

Чи діють ключі для подання декларації в електронному вигляді, які я отримала в минулому році (держслужба)?

– Якщо Ви їх отримували в органах фіскальної служби, то наразі вони є діючими, адже термін дії електронних ключів від ДФС не перевищує 2 роки.

Чи можу я включити до податкової знижки витрати на лікування, зокрема придбання ліків, на підставі виписки із медичної історії хвороби і чеків?

– Пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 ПКУ передбачено, що до податкової знижки дозволено включати суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також суму коштів, сплачених платником податку, визнаним в установленому порядку особою з інвалідністю, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду в розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Водночас п. 1 розділу XIX ПКУ встановлено, що пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 ПКУ набирає чинності з 1 січня року, що настає за роком, у якому набере чинності Закон “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування”. Отже, до прийняття Закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” Ви не маєте права на податкову знижку у зв’язку з понесеними витратами на лікування.

Як показувати нерухоме майно тимчасово переміщеним особам, якщо вони проживають у рідних без договору оренди?

– Згідно з Інструкцією щодо заповнення декларації про майновий стан і доходи зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.

Працюю і отримую дохід за кордоном. Чи потрібно подавати декларацію в Україні?

– Так, у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 %) (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 ПКУ). Згідно з п. 164.4 ст. 164 ПКУ під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.